EMDR

EMDR

Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and reprocessing, afgekort tot EMDR, is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaar ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Iedere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet de beelden en de gevoelens van die gebeurtenis weer levendig terug brengen in het heden, inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

“Herinneringen worden telkens geactiveerd in situaties die lijken op de traumatische gebeurtenis.”

Wanneer EMDR?

In je leven kunnen bepaalde gebeurtenissen ingrijpend zijn en nog dagelijks grote invloed hebben op je functioneren. Wij verwerken veel op eigen kracht, maar soms vindt dat verwerken niet of minder goed plaats. Er kunnen klachten ontstaan zowel psychisch als fysiek. Soms beleef je steeds opnieuw die nare gebeurtenis of delen ervan, heb je nachtmerries die maar niet weg willen gaan. andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. EMDR is een zeer effectieve methode om trauma’s te verwerken

In wat voor situaties kun je EMDR toepassen?

Burn-out
Depressie
Relatieproblemen
Angsten en fobieën
Rijangst
Vliegangst
Straatvrees
Sociale angst

Spinnenangst
Waterangst
Verslavingsproblemen
Dwanggedachten
Pesten – pestverleden – heden
Paniekgevoelens en -aanvallen
Woede-uitbarstingen
Weinig zelfvertrouwen

Meer uitleg

Een verklaring voor de effecten van EMDR is dat de combinatie van het sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht voor de afleidende stimulatie ervoor zorgt dat het natuurlijke verwerkingssysteem wordt gestimuleerd.

De EMDR zal er toe leiden dat de nare herinnering(en) en/of nare gevoel die bij gebeurtenissen horen, meer en meer haar negatieve lading verliest. Het wordt daardoor makkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenissen terug te denken. Cliënten geven soms ook aan dat zij het beeld, gevoel of gedachten niet meer terug kunnen halen of dat deze waziger zijn geworden. Wat ook kan gebeuren is dat men nieuwe inzichten verkrijgt of anders denkt over de situatie, waardoor de betekenis verandert van de gebeurtenis(sen). Hierdoor zal een grote kwaliteitsverbetering van leven ontstaan.

Na de EMDR sessie kan je je heel prettig en vol energie voelen. Het kan ook gebeuren dat de effecten goed merkbaar zijn en dat je moeheid ervaart in diverse gradaties. In sommige gevallen kunnen nieuwe heftige beelden of gevoelens zich aandienen, wat het idee geeft dat er iets mis gaat. Echter hoort dit bij het verwerkingsproces. Het is een teken dat jouw hersenen bezig zijn met verwerken. Het is dan ook vaak een heel goed teken! Het kan goed zijn om de ervaringen en gevoelens op te schrijven in een dagboekje zodat die dan de volgende sessie besproken kunnen worden.

Het kan zijn dat een sessie langer duurt dan afgesproken, maar we breken nooit een EMDR sessie af vanwege de tijd. Ook als er een heftige emotionele reactie is, zal de sessie niet onderbroken worden.

EMDR kan toegepast worden bij kinderen, jongeren  volwassenen van alle leeftijden. Ook diverse lichamelijke klachten die geen aanwijsbare diagnose hebben kunnen behandeld worden. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van één of meer nare ervaringen in het leven. Het doel van EMDR is deze oude ervaringen en herinneringen aan gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of zelf geheel te laten verdwijnen.

Zoals altijd staat de hulpvraag centraal en wordt daarnaast ook het gewenste doel besproken. Aan het begin van de therapie gaan we uitgebreid bespreken wat de oorzaken van de klachten kunnen zijn. Ook gaan we samen kijken naar de individuele omstandigheden en omgevingsfactoren. Daarnaast wordt de draagkracht en draaglast besproken. Uiteindelijk zal blijken of EMDR de meest geschikte behandelmethode zal zijn.

Ik gebruik in mijn praktijk ook de EIK-methode. Deze twee methodes kunnen samen ingezet worden gedurende het gehele traject. Het mooie van deze combinatie is dat de draagkracht wordt verhoogt door de EIK methode en daardoor het effect van EMDR groter is.

“Klachten ontstaan als gevolg van één of meer nare ervaringen in het leven”