Emotionele psychologie

Emotionele psychologie legt verbanden tussen onze emoties en ons denken. Emoties kunnen het denken beinvloeden. Emoties zijn een reactie op een gedachte over ons gevoel.  Ons onderbewustzijn graaft terug in het verleden en geeft aan een gevoel  een lading die door het denken wordt voortgebracht en tot een emotie leidt.

Gevoelens zijn prachtig, we voelen van alles. Maar als het emotioneel wordt, is er iets aan de hand. De emoties moeten geïntegreerd worden.

Integratie betekent de acceptatie van het gevoel zonder dat we er een ander label aan hebben gehangen. zo kunnen we aanvaarden en erkennen dat we dingen op een bepaalde manier voelen.

Emoties zijn energie, als er iets is gebeurd tussen je gevoel, je denken en je lichamelijke ervaring, raakt de energie geblokkeerd, waardoor er lichamelijke en emotionele  blokkades kunnen ontstaan. 

Dit kan zich uiten in psychische en/of lichamelijke klachten.

In ons lichaam lopen meridianen, energiebanen. Op die energiebanen zitten 14 punten die in verbinding staan met de organen. Deze orgaan punten staan voor bepaalde emoties. Door te tikken (tappen) op die punten en daarbij affirmaties te gebruiken worden emotionele blokkades opgeheven en komen we emotioneel in balans.